549

قابل توجه دانشجویان استاد شکوهی

قابل توجه دانشجویان استاد شکوهی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد شکوهی در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ به صورت مجازی برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله