549

قابل توجه دانشجویان استاد سمیه باغشاهی

قابل توجه دانشجویان استاد سمیه باغشاهی

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان عملی دو درس پایگاه داده ها و بانک اطلاعات کاربردی استاد سمیه باغشاهی فردا مورخ ۲۱ دی در ساعت کلاس برگزار می گردد.

حضور همه دانشجویان در جلسه امتحان الزامی می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله