549

قابل توجه دانشجویان استاد سمیه باغشاهی

قابل توجه دانشجویان استاد سمیه باغشاهی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای جبرانی استاد سمیه باغشاهی به شرح ذیل

می باشد:

کلاس جبرانی آنلاین درس پایگاه داده ها در مورخ ۴ و ۱۱ دی ماه ساعت ۲۰-۱۸

کلاس جبرانی آنلاین درس بانک اطلاعاتی کاربردی در  مورخ ۳ و ۱۰ و ۱۷ دی ماه ساعت ۲۰-۱۸

لازم به ذکر است لینک کلاس متعاقبا در همان روز اطلاع رسانی خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله