549

قابل توجه دانشجویان استاد سلامی

قابل توجه دانشجویان استاد سلامی

به اطلاع تمامی دانشجویان استاد سلامی می رساند تمامی کلاسهای ساعت ۱۴:۰۰ ایشون از  مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ساعت ۱۵:۰۰ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله