549

قابل توجه دانشجویان استاد سرتیپی

قابل توجه دانشجویان استاد سرتیپی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای درس ورزش و تربیت بدنی استاد سرتیپی از فردا مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ به صورت حضوری در ساعات خود برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله