قابل توجه دانشجویان استاد رضایی

قابل توجه دانشجویان استاد رضایی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد رضایی در روز پنج شنبه مورخ 1401/03/05 به صورت مجازی برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله