549

قابل توجه دانشجویان استاد رضایی

قابل توجه دانشجویان استاد رضایی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد رضایی در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ به صورت مجازی برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله