549

قابل توجه دانشجویان استاد خیری دوست

قابل توجه دانشجویان استاد خیری دوست

به اطلاع دانشجویان میرساند کلاس جبرانی دروس استاد خیری دوست روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ به شرح ذیل میباشد

لازم به ذکر است که کلاسها به صورت حضوری برگزار می گردد.

درس ریاضی عمومی : ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۴۵

درس ریاضی علم کامپیوتر: ساعت ۱۸:۴۵ الی ۲۰:۰۰

اشتراک گذاری این مقاله