قابل توجه دانشجویانی که درس کاربینی را در نیمسال 1402-1401 اخذ کرده اند

قابل توجه دانشجویانی که درس کاربینی را در نیمسال 1402-1401 اخذ کرده اند

به اطلاع دانشجویان می رساند برای درس کاربینی یکی از مطالب ذیل را در حد معرفی-تاریخچه-کاربردها و چشم انداز آینده مطالعه نمایید و تحقیق را آماده کرده و به صورت حضوری در یکی از تاریخ های مشخص شده برای ارائه شفاهی به آموزش مراجعه نمایید.

روز شنبه 20 خرداد از ساعت 8 الی 12

روز دوشنبه 22 خرداد از ساعت 8 الی 13

روز چهارشنبه 24 خرداد از ساعت 8 الی 13

موضوعات:

1:Chat GPT

2:Artificial intelligence

3:Machine Learning

4:Augumented Reality

5:Internet of Things

6:Big Data

اشتراک گذاری این مقاله