549

قابل توجه دانشجویانی که درس کاربینی را در نیمسال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اخذ کرده اند

قابل توجه دانشجویانی که درس کاربینی را در نیمسال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اخذ کرده اند

به اطلاع دانشجویان می رساند برای درس کاربینی یکی از مطالب ذیل را در حد معرفی-تاریخچه-کاربردها و چشم انداز آینده مطالعه نمایید و تحقیق را آماده کرده و به صورت حضوری در یکی از تاریخ های مشخص شده برای ارائه شفاهی به آموزش مراجعه نمایید.

روز شنبه ۲۰ خرداد از ساعت ۸ الی ۱۲

روز دوشنبه ۲۲ خرداد از ساعت ۸ الی ۱۳

روز چهارشنبه ۲۴ خرداد از ساعت ۸ الی ۱۳

موضوعات:

۱:Chat GPT

۲:Artificial intelligence

۳:Machine Learning

۴:Augumented Reality

۵:Internet of Things

۶:Big Data

اشتراک گذاری این مقاله