549

قابل توجه تمامی دانشجویان

قابل توجه تمامی دانشجویان

به اطلاع  دانشجویان می رساند تمامی امتحانات مورخ ۷ تیرماه  به روز یکشنبه ۱۰ تیرماه ساعت ۹:۰۰ تغییر یافته است.

اشتراک گذاری این مقاله