549

قابل توجه تمامی دانشجویان

قابل توجه تمامی دانشجویان

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی امتحانات مورخ ۷ تیر ماه به روز یکشنبه مورخ ۱۰ تیر ساعت ۹:۰۰ تغییر یافته است.

اشتراک گذاری این مقاله