549

قابل توجه تمامی دانشجویان

قابل توجه تمامی دانشجویان

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند نسبت به تسویه وضعیت مالی خود اقدام کرده 

در غیر این صورت از گرفتن کارت ورود به جلسه محروم خواهند ماند .

جهت تسویه مالی با داخلی ۱۰۳ تماس گرفته شود.

اشتراک گذاری این مقاله