549

قابل توجه تمامی دانشجویان

قابل توجه تمامی دانشجویان

با توجه به پرداخت بخشی از شهریه در ابتدای ترم،دانشجویان می بایست نسبت به تسویه مالی خود  تا قبل از شروع امتحانات  اقدام نمایند.سپس از سامانه هم آوا کارت ورود به جلسه امتحان را دانلود نمایید و پرینت گرفته شود. دانشجویان بدون کارت ورود به جلسه امتحان اجازه شرکت در امتحان را نخواهند داشت.ملاک زمان و تاریخ امتحان ، برنامه امتحانی موجود در اکسل برنامه امتحانات می باشد(دانشجویان موظف هستند طبق تاریخ و ساعت درج شده در اکسل برنامه امتحانات در آزمون شرکت کنند.) کلیه امتحانات در ساعت ۹:۰۰ و ۱۴:۰۰ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله