549

قابل توجه تمامی دانشجویان

قابل توجه تمامی دانشجویان

قابل توجه تمامی دانشجویان 

✅لازم به ذکر است 

امتحانات کارگاهی قبل شروع امتحانات با هماهنگی اساتید خود در کلاس گرفته میشود

همچنین تاریخ آزمون درس ورزش و تربیت بدنی مجدد اطلاع رسانی خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله