549

قابل توجه تمامی دانشجویان ورودی بهمن ۱۴۰۲

قابل توجه تمامی دانشجویان ورودی بهمن ۱۴۰۲

قابل توجه تمامی دانشجویان ورودی بهمن ۱۴۰۲کارت های دانشجویی آماده می باشد جهت دریافت به آموزش (کارشناس مربوطه )مراجعه کنید.

اشتراک گذاری این مقاله