549

دانشجویانی که نمره ثبت نشده آزمون دارند

دانشجویانی که نمره ثبت نشده آزمون دارند

دانشجویانی که تا به امروز نمرات درسی آنها ثبت نشده است تا روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ به شماره واتس آپ دانشکده (۰۹۹۴۱۶۷۶۰۸۱) اطلاع دهند.

اشتراک گذاری این مقاله