دانشجویانی که نمره ثبت نشده آزمون دارند

دانشجویانی که نمره ثبت نشده آزمون دارند

دانشجویانی که تا به امروز نمرات درسی آنها ثبت نشده است تا روز پنج شنبه مورخ 1401/04/30 به شماره واتس آپ دانشکده (09941676081) اطلاع دهند.

اشتراک گذاری این مقاله