قابل توجه دانشجویان استاد صفوی

قابل توجه دانشجویان استاد صفوی

به اطلاع تمامی دانشجویان دروس استاد صفوی می رساند جبرانی تمامی دروس امروز مورخه 1401/02/24 تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله