549

فرم هاو نحوه دریافت وام دانشجویی

فرم هاو نحوه دریافت وام دانشجویی

نحوه ثبت نام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانلود
جدول نوع، مبلغ و زمان بندی اعطای وام های دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ دانلود
درخواست وام دانلود
سند تعهد دانلود
آموزش نحوه ثبت وام  شهریه تحصیلی دانشجویان در سیستم اتوماسیون دانلود

اشتراک گذاری این مقاله