عدم تشکیل کلاس کارورزی استاد جمشیدی

عدم تشکیل کلاس کارورزی استاد جمشیدی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس کارورزی استاد جمشیدی روز سه شنبه مورخ 1402/01/15 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله