549

عدم تشکیل کلاس کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان استاد پورسلیمان

عدم تشکیل کلاس کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان استاد پورسلیمان

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان استاد پورسلیمان در روز پنج شنبه مورخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۲ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله