549

عدم تشکیل کلاس هوشمند سازی کسب و کار استاد سیرتی

عدم تشکیل کلاس هوشمند سازی کسب و کار استاد سیرتی

به اطلاع دانشجویان می رساند  کلاس هوشمند سازی کسب و کار استاد سیرتی امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله