549

عدم تشکیل کلاس های درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی استاد مسعود دادبخش

عدم تشکیل کلاس های درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی استاد مسعود دادبخش

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی استاد مسعود دادبخش در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله