عدم تشکیل کلاس های درس استاد سمیه باغشاهی

عدم تشکیل کلاس های درس استاد سمیه باغشاهی

به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند کلیه کلاس های استاد سمیه باغشاهی در روز پنج شنبه مورخه 1400/12/05 تشکیل نمیشود.

اشتراک گذاری این مقاله