عدم تشکیل کلاس های استاد مسعود دادبخش

عدم تشکیل کلاس های استاد مسعود دادبخش

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد مسعود دادبخش در روز شنبه مورخ 1401/12/13 تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله