549

عدم تشکیل کلاس های استاد مسعود دادبخش

عدم تشکیل کلاس های استاد مسعود دادبخش

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد مسعود دادبخش در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله