549

عدم تشکیل کلاس های استاد لیلا سلطان باغشاهی

عدم تشکیل کلاس های استاد لیلا سلطان باغشاهی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد لیلا سلطان باغشاهی روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله