عدم تشکیل کلاس های استاد لیلا سلطان باغشاهی

عدم تشکیل کلاس های استاد لیلا سلطان باغشاهی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد لیلا سلطان باغشاهی روز پنج شنبه مورخ 1401/08/12 نشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله