549

عدم تشکیل کلاس های استاد لیلا سلطان باغشاهی

عدم تشکیل کلاس های استاد لیلا سلطان باغشاهی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد لیلا سلطان باغشاهی روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ نشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله