549

عدم تشکیل کلاس های استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس های استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد صفوی یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله