عدم تشکیل کلاس های استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس های استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد صفوی در روز دوشنبه مورخ 1401/09/07 تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله