عدم تشکیل کلاس های استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس های استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد صفوی امروز مورخ 1401/08/10 تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله