عدم تشکیل کلاس های استاد خطیبی

عدم تشکیل کلاس های استاد خطیبی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد خطیبی در روز پنج شنبه مورخ 1401/09/10 تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله