عدم تشکیل کلاس های استاد آژنداک

عدم تشکیل کلاس های استاد آژنداک

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد آژنداک روز یک شنبه مورخ 1401/07/17 تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله