549

عدم تشکیل کلاس های استاد آژنداک

عدم تشکیل کلاس های استاد آژنداک

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد آژنداک روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله