549

عدم تشکیل کلاس ساعت ۱۸ استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس ساعت ۱۸ استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان میرساند کلاس ساعت ۱۸ استاد صفوی امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله