549

عدم تشکیل کلاس ساعت ۱۴ استاد توفیقی(درس زبان تخصصی کسب و کار و زبان تخصصی بانکی)

عدم تشکیل کلاس ساعت ۱۴ استاد توفیقی(درس زبان تخصصی کسب و کار و زبان تخصصی بانکی)

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس ساعت ۱۴ استاد توفیقی(درس زبان تخصصی کسب و کار و زبان تخصصی بانکی) امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله