549

عدم تشکیل کلاس ساعت ۱۲ استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس ساعت ۱۲ استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس ساعت ۱۲ استاد صفوی درس(برنامه نویسی مقدماتی)استاد صفوی امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله