549

عدم تشکیل کلاس ساعت ۱۲(برنامه نویسی مقدماتی) استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس ساعت ۱۲(برنامه نویسی مقدماتی) استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان کلاس ساعت ۱۲(برنامه نویسی مقدماتی)استاد صفوی می رساند امروز مورخ ۱۲ دی برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله