عدم تشکیل کلاس ساختمان زبان ماشین استاد پوررضا احمدی

عدم تشکیل کلاس ساختمان زبان ماشین استاد پوررضا احمدی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس ساختمان زبان ماشین استاد پوررضا احمدی در روز دوشنبه مورخ 1401/02/11 تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله