549

عدم تشکیل کلاس ساختمان زبان ماشین استاد پوررضا احمدی

عدم تشکیل کلاس ساختمان زبان ماشین استاد پوررضا احمدی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس ساختمان زبان ماشین استاد پوررضا احمدی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله