549

عدم تشکیل کلاس درس کارگاه کامپیوتر و کارگاه کامپیوتر ۱ استاد مقدس زاده

عدم تشکیل کلاس درس کارگاه کامپیوتر و کارگاه کامپیوتر ۱ استاد مقدس زاده

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس کارگاه کامپیوتر و کارگاه کامپیوتر ۱ استاد مقدس زاده امروز مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ برگزار نمی گردد،همچنین جبرانی آن روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میباشد.

اشتراک گذاری این مقاله