549

عدم تشکیل کلاس درس کاربینی استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس درس کاربینی استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس کاربینی استاد صفوی یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله