549

عدم تشکیل کلاس درس کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان استاد شریفان

عدم تشکیل کلاس درس کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان استاد شریفان

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس کاربر  فناوری اطلاعات در سازمان استاد شریفان امروز مورخ ۲۰ اردیبهشت برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله