549

عدم تشکیل کلاس درس ورزش و تربیت بدنی استاد سرتیپی

عدم تشکیل کلاس درس ورزش و تربیت بدنی استاد سرتیپی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس ورزش و تربیت بدنی استاد سرتیپی امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله