549

عدم تشکیل کلاس درس مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری استاد عابدی

عدم تشکیل کلاس درس مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری استاد عابدی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری استاد عابدی فردا مورخ ۳۰ آذر برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله