549

عدم تشکیل کلاس درس مدیریت فناوری اطلاعات استاد سیرتی

عدم تشکیل کلاس درس مدیریت فناوری اطلاعات استاد سیرتی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس مدیریت فناوری اطلاعات  ساعت ۱۰ استاد سیرتی امروز مورخ ۲۰ اردیبهشت برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله