549

عدم تشکیل کلاس درس مدیریت تبلیغات و برند سازی استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس درس مدیریت تبلیغات و برند سازی استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس مدیریت تبلیغات و برند سازی استاد صفوی امروز مورخ ۱ خرداد برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله