549

عدم تشکیل کلاس درس مدیریت تبلیغات و برندسازی استاد صفوی

عدم تشکیل کلاس درس مدیریت تبلیغات و برندسازی استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس مدیریت تبلیغات و برندسازی استاد صفوی امروز مورخ ۲۱ فروردین برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله