549

عدم تشکیل کلاس درس مدیریت بازاریابی خدمات استاد سیرتی

عدم تشکیل کلاس درس مدیریت بازاریابی خدمات استاد سیرتی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس مدیریت بازاریابی خدمات ساعت ۸ استاد سیرتی امروز مورخ ۲۰ اردیبهشت برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله