549

عدم تشکیل کلاس درس مدلها و استاندارد امنیت اطلاعات استاد آژنداک

عدم تشکیل کلاس درس مدلها و استاندارد امنیت اطلاعات استاد آژنداک

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس مدلها و استاندارد امنیت اطلاعات استاد آژنداک امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله