549

عدم تشکیل کلاس درس مدار منطقی استاد صادقی

عدم تشکیل کلاس درس مدار منطقی استاد صادقی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس مدار منطقی استاد صادقی امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله