549

عدم تشکیل کلاس درس مبانی شبکه های رایانه ای استاد علیمیرزایی

عدم تشکیل کلاس درس مبانی شبکه های رایانه ای استاد علیمیرزایی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس مبانی شبکه های رایانه ای استاد علیمیرزایی امروز مورخ ۲۷ فروردین برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله