549

عدم تشکیل کلاس درس فیزیک پیش دانشگاهی استاد حبیبی

عدم تشکیل کلاس درس فیزیک پیش دانشگاهی استاد حبیبی

کلاس درس فیزیک پیش دانشگاهی استاد حبیبی امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله