549

عدم تشکیل کلاس درس شناخت و پیکربندی ISP استاد شاطر

عدم تشکیل کلاس درس شناخت و پیکربندی ISP استاد شاطر

کلاس درس شناخت و پیکربندی ISP استاد شاطر امروز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله