549

عدم تشکیل کلاس درس ریاضی پیش دانشگاهی

عدم تشکیل کلاس درس ریاضی پیش دانشگاهی

کلاس درس ریاضی پیش دانشگاهی امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله